PN-EN 13303:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania ubytku masy asfaltu przemysłowego po ogrzewaniu. Metoda jest stosowana do wykrywania lotnych składników. Metoda może być prowadzona w innej temperaturze badania, ale temperatura 163 °C jest temperaturą odniesienia.

UWAGA Użytkowników niniejszej metody zachęca się do zbierania informacji porównawczych o lepiszczach badanych niniejszą normą, EN 13303 i EN 12607-2 [1] w 163 °C w celu ułatwienia przejścia do stosowania tylko jednej normy.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13303:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu
Data publikacji 26-10-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13303:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13303:2011 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50