PN-EN 13303:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13303:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania ubytku masy asfaltu przemysłowego po jego ogrzewaniu. Metoda jest stosowana do wykrywania lotnych składników. UWAGA Użytkowników niniejszej metody zachęca się do zbierania informacji porównawczych o lepiszczach badanych niniejszą normą EN 13303 i EN 12607-2 [1] w 163 °C, w celu ułatwienia wycofania EN 13303 w ramach kolejnego przeglądu systematycznego OSTRZEŻENIE - Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów, czynności i wyposażenia. W niniejszej normie nie zostały zawarte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Osoba stosująca procedury zawarte w niniejszej normie jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy oraz za wcześniejsze określenie ograniczeń właściwego jej zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13303:2011 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu
Data publikacji 27-06-2011
Data wycofania 26-10-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 13303:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13303:2009 - wersja angielska
ICS 75.140, 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13303:2017-10 - wersja polska, PN-EN 13303:2017-10 - wersja angielska