PN-EN 62056-6-1:2014-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62056-6-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)

Zakres

W niniejszej części normy IEC 62056 określono ogólną strukturę systemu identyfikacji obiektów (OBIS) oraz odwzorowanie wszystkich powszechnie stosowanych elementów danych w urządzeniach pomiarowych, w postaci ich kodów identyfikacyjnych.
OBIS przewiduje jednoznaczny identyfikator dla wszystkich danych związanych z urządzeniami pomiarowymi, włączając w to nie tylko wartości z pomiarów, ale także wartości abstrakcyjne, wykorzystywane do konfiguracji lub pozyskiwania informacji o zachowaniu się urządzenia pomiarowego. Kody identyfikacyjne (kody ID) zdefiniowane w niniejszej normie stosowane są do identyfikacji:
● nazw logicznych różnych przypadków klas interfejsu (IC) lub obiektów, zdefiniowanych w normie IEC 62056-6-2;
● danych przesyłanych przez linie komunikacyjne,
● danych wyświetlanych na urządzeniu pomiarowym, patrz A.2.
Niniejszą normę stosuje się do wszystkich typów urządzeń pomiarowych, takich jak liczniki w pełni zintegrowane, liczniki modułowe, przyrządy taryfowe, koncentratory danych i in. Aby uwzględnić urządzenia pomiarowe do pomiaru energii innego typu niż energia elektryczna, urządzenia pomiarowe zespolone, które mierzą więcej niż jeden typ energii, lub urządzenia pomiarowe zawierające kilka fizycznych kanałów pomiarowych, wprowadzono pojęcia nośnika (medium) i kanałów. Pozwala to na identyfikację danych pomiarowych pochodzących z różnych źródeł. Chociaż niniejsza norma definiuje w pełni strukturę systemu identyfikacji dla innych nośników (mediów), odwzorowanie w postaci kodów identyfikacyjnych (kodów ID) elementów danych związanych z energią inną niż elektryczna powinno być uzupełniane oddzielnie.
UWAGA EN 13757-1 definiuje identyfikatory dla urządzeń pomiarowych innych rodzajów energii innych niż energia elektryczna: podzielników kosztów ciepła, urządzeń związanych z chłodzeniem, ogrzewaniem, urządzeń do gazu, wody zimnej oraz ciepłej

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-6-1:2014-02 - wersja polska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)
Data publikacji 05-01-2016
Data wycofania 07-02-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-6-1:2013 [IDT], IEC 62056-6-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62056-61:2009 - wersja polska
ICS 17.220.20, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 62056-6-1:2017-02 - wersja angielska