PN-EN 60601-2-64:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-64: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych z wiązką jonów lekkich

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ ME z WIĄZKĄ JONÓW LEKKICH, zwanych URZĄDZENIAMI ME, wykorzystywanych do leczenia PACJENTÓW.
Jeżeli rozdział lub podrozdział jest w szczególności przeznaczony do zastosowania jedynie do URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME, tytuł lub zawartość rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. W innym przypadku, rozdział i podrozdział mają zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i SYSTEMÓW ME.
Niniejsza norma szczegółowa, włącznie z BADANIAMI TYPU oraz BADANIAMI STANOWISKOWYMI, ma zastosowanie odpowiednio do produkcji oraz niektórych aspektów instalacji URZĄDZEŃ ME Z WIĄZKĄ JONÓW LEKKICH
- przeznaczonych w praktyce medycznej do RADIOTERAPII, zawierających te urządzenia, w których wybór oraz WYŚWIETLANIE parametrów pracy może być kontrolowane automatycznie przez ELEKTRONICZNIE PROGRAMOWALNE PODSYSTEMY (PESS),
- które, w NORMALNYM UŻYTKOWANIU, dostarczają WIĄZKĘ PROMIENIOWANIA JONÓW LEKKICH posiadających ENERGIĘ NA NUKLEON w zakresie od 10 MeV/n do 500 MeV/n, oraz
- które mają być
- w NORMALNYM UŻYTKOWANIU, obsługiwane przez osoby odpowiednio upoważnione lub OSOBY WYKWALIFIKOWANE lub przez OPERATORÓW mających umiejętności wymagane dla konkretnych zastosowań medycznych, w szczególności dla określonych celów klinicznych przy zachowaniu zgodności z zaleceniami podanymi w INSTRUKCJI OBSŁUGI,
- przedmiotem regularnego przeprowadzania kontroli jakości oraz sprawdzeń kalibracji przez OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
UWAGA 1: W niniejszej normie szczegółowej wszystkie odniesienia do instalacji dotyczą montażu w obiekcie ORGANIZACJI ODPOWIEDZIALNEJ.
UWAGA 2: W niniejszej normie szczegółowej wszystkie odniesienia do DAWKI POCHŁONIĘTEJ dotyczą DAWKI POCHŁONIĘTEJ w wodzie.
UWAGA 3: Informacje dotyczące wytycznych dla zdjęć rentgenowskich można znaleźć w IEC 60601-2-68 (w opracowaniu).
UWAGA 4 Norma IEC 61217 podaje wytyczne dotyczące określenia ruchów URZĄDZENIA ME, oznakowania skal, ich zerowych pozycji i ruchu w kierunku większych wartości (patrz 201.7.4.101).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-64:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-64: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych z wiązką jonów lekkich
Data publikacji 26-08-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-64:2015 [IDT], IEC 60601-2-64:2014 [IDT]
ICS 11.040.50