PN-EN 13757-5:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
System komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 5: Bezprzewodowy odczyt w standardzie M-Bus

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono protokoły stosowane podczas bezprzewodowego przesyłania wskazań przyrządów pomiarowych w sieciach. Niniejsza Norma Europejska jest rozszerzeniem zagadnienia bezprzewodowego odczytu wskazań przyrządów pomiarowych wyspecyfikowanego w EN 13757-4. Wspiera routing trybów P i Q i proste jednoskokowe powtórzenia trybów S, T, C, F i N.
Głównym zastosowaniem tej normy jest obsługa prostej retransmisji a także bezprzewodowych sieci routingowych do odczytu wskazań przyrządów pomiarowych.
UWAGA Liczniki energii elektrycznej nie są objęte niniejszą normą, ponieważ normalizacja zdalnego odczytu wskazań mierników energii elektrycznej jest zadaniem IEC/CENELEC.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13757-5:2016-02 - wersja angielska
Tytuł System komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 5: Bezprzewodowy odczyt w standardzie M-Bus
Data publikacji 04-02-2016
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 13757-5:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13757-5:2009 - wersja angielska
ICS 35.100.10, 35.100.20, 33.200