PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

Zakres

Ocenę wyników badań reaktywności alkalicznej kruszyw ograniczono do wyników zmian liniowych beleczek mierzonych w okresie do 180 dni. Wprowadzono opis zmian makroskopowych beleczek podawany w sprawozdaniu z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej
Data publikacji 28-11-1997
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15