PN-B-02170:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

Zakres

W niniejszej normie określono kryteria oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz na urządzenia umieszczone w budynkach. Drgania uwzględniane w niniejszej normie są wywołane działaniami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od człowieka. Źródła drgań znajdują się w obrębie budynków (na oddzielnych fundamentach) albo poza nimi, w odległości stałej lub zmiennej w czasie.
Podstawą oceny są wartości parametrów opisujących drgania przekazywane na budynki, niezależnie od sposobu ich propagacji w podłożu od źródła drgań do budynku.
Wymagania niniejszej normy stosuje się:
- w diagnostyce dotyczącej oceny wpływu drgań pochodzących z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań na istniejące budynki i urządzenia umieszczone w budynkach,
- w projektowaniu budynków, które będą znajdować się w obszarze oddziaływania drgań pochodzących z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-02170:2016-12 - wersja polska
Tytuł Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
Data publikacji 08-12-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Zastępuje PN-B-02170:1985 - wersja polska
ICS 91.120.25
Elementy dodatkowe PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10P