PN-P-04754:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Jedwab teksturowany pneumatycznie o masie liniowej poniżej 1000 dtex -- Metody badań

Zakres

Opisano metody wyznaczania: masy liniowej, wskaźników przy rozciąganiu statycznym, zmiany długości i charakterystyki steksturowania. Dla każdej metody podano zakres stosowania, sposób pobierania próbek, wykonanie wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04754:1988 - wersja polska
Tytuł Jedwab teksturowany pneumatycznie o masie liniowej poniżej 1000 dtex -- Metody badań
Data publikacji 10-12-1988
Data wycofania 18-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
ICS 59.080.20