PN-A-88104:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby cukiernicze -- Cukierki

Zakres

Podano definicje sześciu podgrup cukierków. Ustalono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne. Określono program badań i sposób badań. Podano sposób pakowania oraz warunki i okresy przechowywania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88104:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze -- Cukierki
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 23-07-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10
Elementy dodatkowe PN-A-88104:1998/Az1:2002P