PN-EN ISO 8130-12:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie kompatybilności

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wizualną metodę oznaczania pogarszania się jakości powierzchni końcowej powłoki podczas mieszania dwóch różnych farb proszkowych. Jakość powłoki jest zależna od następujących właściwości farb proszkowych:
a) reaktywność chemiczna;
b) skład chemiczny;
c) właściwości stopu.
Wystąpienie niezgodności w wyglądzie, jej charakter i jej zakres będą w dużym stopniu zależały od proporcji, w jakiej miesza się proszki. Charakter niezgodności w wyglądzie powierzchni może przejawiać się na różne sposoby opisane w Rozdziale 8.
To badanie jest przydatne do prognozowania możliwości wzrostu niezgodności powstającej w wyniku mieszania różnych proszków, zarówno podczas procesu wytwarzania jak i podczas nakładania farby proszkowej.
Niniejszy dokument dotyczy tylko zmian wizualnych powłoki. Seria mieszanin może również zostać użyta do badania właściwości takich jak właściwości mechaniczne, właściwości chemiczne, właściwości korozyjne oraz odporności na promieniowanie UV. Dalsze właściwości mogą zostać uzgodnione między zainteresowanymi stronami.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8130-12:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie kompatybilności
Data publikacji 30-05-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8130-12:2019 [IDT], ISO 8130-12:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8130-12:2010 - wersja angielska
ICS 87.040