PN-A-88035:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby i półprodukty cukiernicze -- Oznaczanie lepkości i granicy płynięcia mas czekoladowych i kuwertur

Zakres

Określono metodę oznaczania lepkości i granicy płynięcia stopionych mas czekoladowych i kuwertur. Wyjaśniono podstawowe pojęcia reologiczne. Podano zasadę oznaczania, aparaturę, sposób przygotowania próbki do badań, wykonanie oznaczania i dwa sposoby obliczania wyników: -na podstawie kilku punktów pomiarowych, za pomocą wykresu-metoda odwoławcza, przydatna przy porównaniu wyników uzyskanych na różnych lepkościomierzach, -na podstawie dwóch punktów pomiarowych, za pomocą wzorów matematycznych-metoda skrócona, zalecana do stosowania w codziennej praktyce

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88035:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby i półprodukty cukiernicze -- Oznaczanie lepkości i granicy płynięcia mas czekoladowych i kuwertur
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10