PN-G-04500:1967 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-04501:1981 - wersja polska, PN-G-04502:1974 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Węgiel kamienny -- Próbki do analizy chemicznej -- Podział i określenia

Zakres

Przedmiotem normy jest podział i określenia próbek pokładowych węgla kamiennego, pobieranych do analizy chemicznej lub innych badań takich właściwości węgla, przy których oznaczaniu stosuje się rozdrabianie węgla lub gdy zmiana składu ziarnowego pobranej próbki nie ma istotnego wpływu na wynik oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04500:1967 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny -- Próbki do analizy chemicznej -- Podział i określenia
Data publikacji 28-08-1967
Data wycofania 19-06-1974
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-04500:1952 - wersja polska
ICS 73.040
Zastąpiona przez PN-G-04501:1981 - wersja polska, PN-G-04502:1974 - wersja polska