PN-B-10085:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14351-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono podział wyrobów w zależności od stopnia wykończenia powierzchni. Podano wymagania dotyczące wymiarów, materiału, wykonania i dokładności wykonania, sprawności działania, właściwości cieplnych, wilgotnościowych, wytrzymałościowych, izolacji akustycznej i cechowania oraz oceny higienicznej. Określono program badań i kontrolę jakości. Ustalono metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10085:1988 - wersja polska
Tytuł Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania
Data publikacji 30-12-1988
Data wycofania 13-02-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Zastępuje PN-B-10085:1983 - wersja polska
ICS 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 14351-1:2006 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-B-10085:1988/Az3:2001P, PN-B-10085:1988/Az2:1997P