PN-EN 14351-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14351-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Zakres

Określono niezależne od materiału właściwości eksploatacyjne, które mają zastosowanie do uruchamianych ręcznie lub napędem okien (łącznie z oknami dachowymi, oknami dachowymi o odporności na działanie ognia zewnętrznego i drzwiami balkonowymi), drzwi zewnętrznych (łącznie z bezościeżnicowymi drzwiami szklanymi i drzwiami na drogach ewakuacyjnych) oraz zestawów okienno-drzwiowych, przeznaczonych do montowania w pionowych otworach ściennych lub w pochyłych dachach w przypadku okien dachowych. Zakresem objęto okna otwieralne, stałe lub częściowo stałe, z jednym lub więcej niż jednym skrzydłem, całkowicie lub częściowo przeszklone (łącznie z każdym nieprzezroczystym wypełnieniem) oraz zestawy drzwiowe z wbudowanymi naświetlami lub elementami bocznymi ujętymi w jedną ościeżnicę i przeznaczonymi do zamontowania w obrębie jednego otworu (jeśli takie występują). Dotyczy wyrobów łącznie z okuciami, uszczelkami, otworami przeszklonymi, żaluzjami, skrzynkami żaluzji i/lub zasłonami, jeśli występują. Wyrobów objętych niniejszą normą nie ocenia się pod kątem zastosowań w strukturze budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14351-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 21-11-2006
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 14351-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-B-10085:1988 - wersja polska, PN-B-10085:1988/Az3:2001 - wersja polska, PN-B-10085:1988/Az2:1997 - wersja polska
ICS 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 14351-1:2006 - wersja polska