PN-EN ISO 2503:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Sprzęt do spawania gazowego -- Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z urządzeniami dozującymi przepływ do butli gazowych stosowanych w spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych, do 300 bar (30 MPa)

Zakres

Podano wymagania dla jedno- lub dwustopniowych reduktorów ciśnienia z urządzeniami do odmierzania przepływu (dozownikami przepływu) do butli gazowych, stosowanych do gazów sprężonych do 300 bar, do acetylenu rozpuszczonego, węglowodorów ciekłych (LPG), mieszanin metyloacetylenowo-propadienowych (MPS), dwutlenku węgla (CO2), stosowanych w spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych. Podano definicje 15 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 2503:2009/Ap1:2015-06E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 2503:2009 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spawania gazowego -- Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z urządzeniami dozującymi przepływ do butli gazowych stosowanych w spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych, do 300 bar (30 MPa)
Data publikacji 15-12-2009
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 2503:2009 [IDT], ISO 2503:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13918:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 2503:2003 - wersja polska
ICS 25.160.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 2503:2009/A1:2015-06E, PN-EN ISO 2503:2009/Ap1:2015-06E