PN-EN ISO 2503:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2503:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Sprzęt do spawania gazowego -- Butlowe reduktory ciśnienia stosowane do spawania, cięcia i procesów pokrewnych, do 300 bar

Zakres

Określono wymagania dotyczące jedno- lub dwustopniowych butlowych reduktorów ciśnienia, stosowanych zwykle do gazów sprężonych do 300 bar (30 MPa), do acetylenu rozpuszczonego, węglowodorów ciekłych (LPG), mieszanin metyloacetylenowo-propadienowych (MPS) i dwutlenku węgla (CO2), stosowanych do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2503:2003 - wersja polska
Tytuł Sprzęt do spawania gazowego -- Butlowe reduktory ciśnienia stosowane do spawania, cięcia i procesów pokrewnych, do 300 bar
Data publikacji 13-06-2003
Data wycofania 15-12-2009
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 2503:1998 [IDT], EN ISO 2503:1998/AC:1998 [IDT], ISO 2503:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2503:2002 - wersja angielska
ICS 25.160.30, 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2503:2009 - wersja angielska