PN-EN 10220:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostkę długości

Zakres

Podano klasyfikacje dla średnic zewnętrznych w trzech szeregach. Dla szeregu 1 zalecane grubości ścianek określono dla rur standardowych i stosownej armatury. Dane o masach jednostkowych są oparte o wyliczenia według podanego wzoru. Wymiary i masy na jednostkę długości podano w tablicach

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10220:2005 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostkę długości
Data publikacji 27-04-2005
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10220:2002 [IDT], ISO 4200:1991 [NEQ]
Zastępuje PN-EN 10220:2003 - wersja angielska
ICS 23.040.10