PN-EN 10220:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10220:2005 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostkę długości

Zakres

Podano klasyfikację dla średnic zewnętrznych w trzech szeregach. Dla szeregu 1 zalecane grubości ścianek określono dla rur standardowych i stosowanej armatury. Dane a masach jednostkowych są oparte o wyliczenia według podanego wzoru. Wymiary i masy na jednostkę długości podano w tablicach

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10220:2003 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostkę długości
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 27-04-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10220:2002 [IDT], ISO 4200:1991 [NEQ]
Zastępuje PN-ENV 10220:2002 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10220:2005 - wersja polska