PN-EN ISO 2503:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2503:2003 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Sprzęt do spawania gazowego -- Butlowe reduktory ciśnienia stosowane do spawania, cięcia i procesów pokrewnych, do 300 bar

Zakres

Określono wymagania dotyczące jedno- lub dwustopniowych butlowych reduktorów ciśnienia stosowanych zwykle do gazów sprężonych do 300 bar (30 MPa) do acetylenu rozpuszczonego, węglowodorów ciekłych (LPG), mieszanin metyloacetylenowo-propadienowych (MPS) i dwutlenku węgla (CO2) stosowanych do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2503:2002 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spawania gazowego -- Butlowe reduktory ciśnienia stosowane do spawania, cięcia i procesów pokrewnych, do 300 bar
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 13-06-2003
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 2503:1998 [IDT], EN ISO 2503:1998/AC:1998 [IDT], ISO 2503:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 585:1999 - wersja polska
ICS 25.160.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2503:2003 - wersja polska