PN-EN 1186-2:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 2: Metody badań ogólnej migracji w olejach roślinnych

Zakres

Niniejszy dokument określa metody pomiaru całkowitej migracji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością poprzez kontakt próbek do badań z olejami roślinnymi w temperaturach wyższych lub równych 4 °C i do 175 °C.
UWAGA Niektóre oleje roślinne nie nadają się do stosowania w temperaturze poniżej 20 °C.
Całkowitą migrację z próbki tworzywa określa się jako ubytek masy substancji nielotnych wyrażony:
- na jednostkę powierzchni, lub
- za kg płynu modelowego imitującego żywność, lub
- za artykuł;
po kontakcie z imitacją żywności w określonych warunkach.
W zależności od rodzaju materiału lub kształtu wyrobów kontakt z płynem modelowym imitującym żywność odbywa się na jednej powierzchni (torebka, komora, wypełnienie) lub przez zanurzenie.
Niniejszy dokument nie obejmuje interpretacji wyników, która powinna uwzględniać wymogi regulacyjne.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1186-2:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 2: Metody badań ogólnej migracji w olejach roślinnych
Data publikacji 15-12-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny RS SPU, Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 1186-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1186-10:2003 - wersja angielska, PN-EN 1186-12:2002 - wersja angielska, PN-EN 1186-4:2002 - wersja angielska, PN-EN 1186-6:2002 - wersja angielska, PN-EN 1186-8:2002 - wersja angielska, PN-EN 1186-2:2004 - wersja polska
ICS 67.250