PN-EN 1186-3:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 3: Metody badań ogólnej migracji w wyparowujących płynach modelowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody pomiaru całkowitej migracji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością poprzez kontakt próbek do badań z parowalnymi płynami modelowymi żywności w temperaturach wyższych lub równych 4 °C i nieprzekraczających temperatury wrzenia.
Całkowitą migrację z próbki tworzywa określa się jako ubytek masy substancji nielotnych wyrażony:
- na jednostkę powierzchni; lub
- na kg płynu modelowego imitującego żywność; lub
- na artykuł
po kontakcie z imitacją żywności w określonych warunkach.
W zależności od rodzaju materiału lub kształtu wyrobów, kontakt z płynem modelowym imitującym żywność odbywa się na jednej powierzchni (torebka, komora, wypełnienie) lub przez zanurzenie.
Niniejszy dokument nie obejmuje interpretacji wyników, która powinna uwzględniać wymogi regulacyjne.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1186-3:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 3: Metody badań ogólnej migracji w wyparowujących płynach modelowych
Data publikacji 12-01-2023
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny RS SPU, Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 1186-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1186-15:2010 - wersja polska, PN-EN 1186-14:2005 - wersja polska, PN-EN 1186-3:2005 - wersja polska, PN-EN 1186-5:2005 - wersja polska, PN-EN 1186-7:2006 - wersja polska, PN-EN 1186-9:2006 - wersja polska
ICS 67.250