PN-EN 1186-14:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1186-3:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 14: Metody badań migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 procent jako mediów substytucyjnych

Zakres

Określono metody badań - w teście substytucyjnym - migracji globalnej z tworzyw sztucznych w kontakcie z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze z zastosowaniem mediów substytucyjnych - izooktanu i wodnego roztworu etanolu 95 procent, we wszystkich temperaturach i dowolnym czasie. Opisano aparaturę, przygotowanie próbek, odczynniki oraz sposób przedstawiania wyników. Podano wymagania dotyczące zawartości protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1186-14:2005 - wersja polska
Tytuł Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 14: Metody badań migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 procent jako mediów substytucyjnych
Data publikacji 15-04-2005
Data wycofania 12-01-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 1186-14:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1186-14:2003 - wersja angielska
ICS 67.250
Zastąpiona przez PN-EN 1186-3:2023-01 - wersja angielska