PN-EN 1186-14:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1186-14:2005 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 14: Metody badań w teście substytucyjnym migracji globalnej z tworzyw sztucznych w kontakcie z produktami spożywczymi tłuszczowymi przy użyciu izooktanu i etanolu 95 procent

Zakres

Określono metody badań w teście substytucyjnym migracji globalnej z tworzyw sztucznych w kontakcie z produktami spożywczymi tłuszczowymi przy użyciu mediów zastępczych - izooktanu i wodnego roztworu etanolu 95 procent, we wszystkich temperaturach i dowolnym czasie. Opisano aparaturę, przygotowanie próbek, odczynniki oraz sposób przedstawienia wyników. Podano wymagania dotyczące zawartości protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1186-14:2003 - wersja angielska
Tytuł Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 14: Metody badań w teście substytucyjnym migracji globalnej z tworzyw sztucznych w kontakcie z produktami spożywczymi tłuszczowymi przy użyciu izooktanu i etanolu 95 procent
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 15-04-2005
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 1186-14:2002 [IDT]
ICS 67.250
Zastąpiona przez PN-EN 1186-14:2005 - wersja polska