PN-A-88029:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby cukiernicze -- Oznaczanie stopnia rozdrobnienia

Zakres

Rozróżniono trzy metody oznaczania: sitową, mikrometryczną, grindometryczną. Podano zakres stosowania metod. Opisano trzy metody oznaczania podając dla każdej z nich zasadę metody, stosowane przyrządy i materiały, sposób przygotowywania próbek i przyrządów do oznaczania, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88029:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze -- Oznaczanie stopnia rozdrobnienia
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10