PN-EN 89:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN
Zasobnikowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań dotyczące budowy, bezpieczeństwa, racjonalnego zużycia energii i funkcjonalności, a także klasyfikacji i znakowania zasobnikowych ogrzewaczy wody opalanych gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego, nazywanych dalej "urządzeniem".
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń:
- typów, B1, B2, B3, B5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 zgodnie z CEN/TR 1749;
- wyposażonych w palniki atmosferyczne;
- zasilanych jednym gazem palnym lub kilkoma gazami palnymi, które odpowiadają gazom zaliczanym do trzech rodzin i ciśnieniom zasilania podanych w EN 437;
- o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 150 kW (w odniesieniu do wartości opałowej);
- wyposażonych w sterowane elektrycznie mechaniczne zasuwy przewodu spalinowego umieszczone za wymiennikiem ciepła.

* wymagane pola

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 89:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Zasobnikowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego
Data publikacji 01-10-2015
Liczba stron 161
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 89:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 89:2002 - wersja angielska, PN-EN 89:2002/A3:2006 - wersja angielska, PN-EN 89:2002/A4:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.65