PN-A-86750:1996 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ryby i inne zwierzęta wodne -- Ryby słodkowodne świeże i mrożone

Zakres

Ustalono wymagania dla 37 gatunków ryb słodkowodnych będących przedmiotem obrotu handlowego. Podano 15 terminów oraz ich definicje. Określono podział na sortymenty według kryteriów długości całkowitej ryby lub masy. Podano rodzaje oprawienia i pakowania. Zamieszczono nazwy gatunkowe ryb w języku polskim, łacińskim i angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86750:1996 - wersja polska
Tytuł Ryby i inne zwierzęta wodne -- Ryby słodkowodne świeże i mrożone
Data publikacji 30-10-1996
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
ICS 67.120.30