PN-A-86757:2001 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ryby i inne zwierzęta wodne -- Płastugi świeże i mrożone

Zakres

Podano wymagania dla trzech klas jakości E, A i B. Określono również cechy ryb poza wyborem. Ustalono podział na sortymenty według kryteriów: całkowitej długości ryby i masy jednej ryby. Podano rodzaje oprawienia, sposób pobierania próbek oraz opis określania wysuszki. Określono sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Zamieszczono nazwy gatunków ryb w języku polskim, łacińskim i angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86757:2001 - wersja polska
Tytuł Ryby i inne zwierzęta wodne -- Płastugi świeże i mrożone
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
Zastępuje PN-A-86757:1991 - wersja polska
ICS 67.120.30