PN-A-86753:1996 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ryby i inne zwierzęta wodne -- Ryby dorszowate świeże i mrożone

Zakres

Podano wymagania dla trzech klas jakości oraz wady dla ryb poza wyborem. Ustalono podział na sortymenty wg kryteriów długości całkowitej ryby i masy jednej ryby lub liczby sztuk ryb w jednym kilogramie. Określono program badań, sposób pobierania próbek, opis badań, ocenę wyników badań i ocenę partii. Podano sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86753:1996 - wersja polska
Tytuł Ryby i inne zwierzęta wodne -- Ryby dorszowate świeże i mrożone
Data publikacji 30-10-1996
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
ICS 67.120.30