PN-EN 13406:2004 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne i urządzenia rozlewające -- Ochrona środowiska -- Wymagania i metody badań równomierności rozlewania

Zakres

Określono metody badań oraz wymagania dotyczące projektowania i konstruowania wozów asenizacyjnych do rozlewania rozbryzgowego lub pasmowego gnojowicy, stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie, mające na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Podano definicje 12 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13406:2004 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne i urządzenia rozlewające -- Ochrona środowiska -- Wymagania i metody badań równomierności rozlewania
Data publikacji 30-07-2004
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 13406:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13406:2003 - wersja angielska
ICS 65.060.25