PN-EN 13739-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Maszyny rolnicze -- Rozsiewacze i siewniki rzutowe nawozów stałych -- Ochrona środowiska -- Część 2: Metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań dotyczące ochrony środowiska na etapie konstruowania i budowy zawieszanych, przyczepianych i samobieżnych rozsiewaczy rzutowych i rozsiewaczy nawozów stałych, stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Norma ta nie dotyczy: -kombinowanych siewników ziarna i nawozowych; lub -sprzętu do aplikacji granulowanych pestycydów; lub -siewników nawozów stałych (zostały omówione w prEN 13740-1 i prEN 13740-2). W normie opisano dwie różne metody badania; we współrzędnych ortogonalnych i we współrzędnych kołowych. Badanie we współrzędnych kołowych stosuje się z reguły do rozsiewaczy odśrodkowych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13739-2:2012/AC:2012E
View FilePN-EN 13739-2:2012/AC:2014-09E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13739-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Rozsiewacze i siewniki rzutowe nawozów stałych -- Ochrona środowiska -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 13739-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13739-2:2004 - wersja polska
ICS 13.030.99, 65.060.25
Elementy dodatkowe PN-EN 13739-2:2012/AC:2014-09E, PN-EN 13739-2:2012/AC:2012E