PN-EN 16944:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Maszyny rolnicze i ciągniki -- Znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji (RMI) -- Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, które powinien spełnić producent ciągników, maszyn przyczepianych i przyczep, używanych w rolnictwie i leśnictwie, w celu zapewnienia niedyskryminującego dostępu niezależnych operatorów do informacji dotyczących napraw i obsług (RMI) oraz w celu zapewnienia informacji o pokładowych systemach diagnostycznych (OBD).
W niniejszej Normie Europejskiej określono wszystkie wymagania organizacyjne i techniczne oraz środki weryfikacji zgodności z Rozporządzeniem UE 167/2013 i jego aktami delegowanymi, w przedmiocie zagwarantowania uczciwej konkurencji pomiędzy producentami i operatorami oraz w celu poprawy konkurencyjności i przyszłej możliwości działania firm, ze specjalnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pojazdów rolniczych i leśnych homologowanych (względnie podlegających homologacji) zgodnie z Rozporządzeniem UE 167/2013.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do pojazdów wytwarzanych w małych seriach, dla których światowa produkcja tego typu pojazdu jest mniejsza niż:
- 200 pojazdów w przypadku ciągników kołowych;
- 80 pojazdów w przypadku ciągników gąsienicowych;
- 400 pojazdów w przypadku przyczep;
- 200 pojazdów w przypadku wymiennych maszyn przyczepianych.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16944:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze i ciągniki -- Znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji (RMI) -- Wymagania
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 16944:2017 [IDT]
ICS 65.060.10, 43.040.15