PN-A-86033:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i sulfonamidów (Metoda odwoławcza)

Zakres

Opisano metodę odwoławczą wykrywania antybiotyków i sulfonamidów w mleku surowym i po obróbce cieplnej, uwzględniającą metodę jakościową oraz metodę potwierdzającą dla penicylin i określającą ich stężenia. Podano: zakresy stosowania, zasady, przyrządy i sprzęt, pożywki, roztwory, szczep testowy, sposób wykonania oznaczania, interpretację wyników, oznaczanie zawartości penicyliny oraz sposób wyrażania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86033:2002 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i sulfonamidów (Metoda odwoławcza)
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86033:1991/Az2:1998 - wersja polska, PN-A-86033:1991 - wersja polska
ICS 67.100.10