PN-ISO 9622:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mleko i płynne przetwory mleczne -- Wytyczne do stosowania spektrometrii w zakresie średniej podczerwieni

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne do ilościowego oznaczania składu mleka i płynnych przetworów mlecznych, takich jak mleko surowe, mleko przetworzone, śmietanka i serwatka, z zastosowaniem pomiaru absorpcji promieniowania w zakresie średniej podczerwieni.
Dodatkowo wbudowane wyposażenie analizatora, takie jak czujnik konduktometryczny, może poprawić sprawność podczas oznaczania parametrów składu oraz umożliwić oszacowanie innych parametrów.
Podane wytyczne mają zastosowanie do analizy mleka krowiego. Wytyczne są również stosowane w przypadku analizy mleka innych gatunków zwierząt (koza, owca, bawół itd.) i pochodzących z niego płynnych przetworów mlecznych pod warunkiem, że odpowiednie kalibracje są przeprowadzone dla każdego zastosowania oraz wdrożone są odpowiednie procedury kontrolne.
Zastosowanie ograniczone jest do przetworów o mniejszej lepkości, która umożliwia przepompowanie ich przez układ przepływowy analizatora oraz do analitów niepowodujących wysycenia optycznego przy stosowanych długościach fali.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9622:2015-09 - wersja polska
Tytuł Mleko i płynne przetwory mleczne -- Wytyczne do stosowania spektrometrii w zakresie średniej podczerwieni
Data publikacji 24-09-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 9622:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9622:2006 - wersja polska
ICS 67.100.10