PN-A-82007:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory mięsne -- Wędliny

Zakres

Podano podział wędlin na grupy technologiczne i rodzaje. Ustalono wymagania ogólne dla surowców i materiałów pomocniczych oraz wymagania organoleptyczne, chemiczne i mikrobiologiczne dla wyrobu gotowego. Określono program badań i podano opis badań. Podano sposób znakowania opakowań transportowych oraz ustalono zasady przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82007:1996 - wersja polska
Tytuł Przetwory mięsne -- Wędliny
Data publikacji 08-08-1996
Data wycofania 29-10-2009
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10
Elementy dodatkowe PN-A-82007:1996/Az1:1998P