PN-A-77808:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty warzywne -- Fasola w sosie pomidorowym

Zakres

Podano definicję. Określono wymagania jakościowe dotyczące cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych gotowego wyrobu. Podano metody badań dla sprawdzenia zgodności ww. cech z wymaganiami jakościowymi oraz sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-77808:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty warzywne -- Fasola w sosie pomidorowym
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.080.20