PN-A-75047:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Półprodukty owocowe -- Pulpy i przeciery utrwalone chemicznie

Zakres

Określono wymagania jakościowe dotyczące pulp i przecierów konserwowanych chemicznie (wygląd, konsystencję, wskaźniki fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne). Ustalono sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75047:1998 - wersja polska
Tytuł Półprodukty owocowe -- Pulpy i przeciery utrwalone chemicznie
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75047:1969 - wersja polska
ICS 67.080.10