PN-A-75052-08:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

Zakres

Metoda polega na posiewie odpowiednich ilości próbki na odpowiednie selektywne podłoże i inkubacji w temperaturze 25 stopni Celsjusza przez 3-5 dni, po okresie inkubacji - policzeniu ilości kolonii wyrosłych na płytkach z podłożem. W przypadkach wątpliwych należy wykonać badanie mikroskopowe. Opisano sposób przygotowania i skład 3 podłóż hodowlanych, podaje także wzór do obliczania ilości mikroorganizmów w 1ml lub 1g produktu oraz dokładność

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75052-08:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 7954:1987 [IDT]
Zastępuje PN-A-75052:1980 - wersja polska
ICS 07.100.30