PN-A-75052-05:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności i liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych i psychrofilnych

Zakres

Omówiono metodę płytkową polegającą na posiewie odpowiedniej ilości próbki na odpowiednich pożywkach hodowlanych, inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 30 stopni Celsjusza przez 3 dni (drobnoustroje mezofilne) lub w temperaturze 20 stopni Celsjusza przez 5 dni (drobnoustroje psychrofilne) i obliczeniu wyrosłych kolonii w 1 g próbki. Podano zasady badania mikroskopowego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75052-05:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności i liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych i psychrofilnych
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75052:1980 - wersja polska
ICS 07.100.30