PN-EN 60519-3:2006 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpośredniego oraz urządzeń do topienia indukcyjnego

Zakres

Dotyczy urządzeń zarówno do nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpośredniego wsadu stałego jak i urządzeń do indukcyjnego topienia, przetrzymywania i przegrzewania, płynnego metalu dla różnych częstotliwości: małych, sieciowych, średnich i wielkich

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60519-3:2006 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpośredniego oraz urządzeń do topienia indukcyjnego
Data publikacji 10-10-2006
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza EN 60519-3:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60519-3:2005 - wersja angielska
ICS 25.180.10