PN-A-74780:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory ziemniaczane -- Smażone przekąski ziemniaczane

Zakres

Określono smażone przekąski ziemniaczane otrzymywane z surowych ziemniaków - czipsy ziemniaczane, oraz z ciasta ziemniaczanego (pellety) - sneksy ziemniaczane. Podano podział na typy w zależności od użytego surowca oraz rodzaje w zależności od przypraw smakowych. Ustalono wymagania fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne. Określono wymagania odnośnie pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań, opis badań i ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74780:1996 - wersja polska
Tytuł Przetwory ziemniaczane -- Smażone przekąski ziemniaczane
Data publikacji 28-05-1996
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.080.20