PN-A-74122:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Produkty specjalnego przeznaczenia -- Pieczywo o podwyższonej zawartości białka

Zakres

Podano charakterystykę pieczywa pszennego i mieszanego wzbogaconego produktami białkowymi pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego. Ustalono wymagania jakościowe: organoleptyczne i fizykochemiczne. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania oraz metody badań pieczywa

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74122:1996 - wersja polska
Tytuł Produkty specjalnego przeznaczenia -- Pieczywo o podwyższonej zawartości białka
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 07-09-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.060