PN-EN 16510-2-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-1: Ogrzewacze pokojowe

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wolnostojących lub wbudowanych ogrzewaczy pokojowych na paliwo stałe, bez modyfikacji funkcjonalnych, działających z drzwiami ogniowymi w stanie zamkniętym lub zamkniętym lub otwartym.
Urządzenia objęte niniejszym dokumentem dostarczają ciepło do pomieszczenia, w którym są zainstalowane. Dodatkowo, jeśli są wyposażone w kocioł, zapewniają również ciepłą wodę użytkową i/lub centralne ogrzewanie.
Urządzenia te mogą spalać jeden lub więcej rodzajów następujących paliw stałych zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia:
— kłody drewna;
— drewno prasowane niepoddane obróbce;
— pellet z drewna;
— brykiety z węgla brunatnego;
— stałe paliwa mineralne;
— brykiety z torfu.
Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń z wentylatorem wspomagania powietrza do lub urządzeń zasilanych mechanicznie.
Niniejszy dokument określa procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) charakterystyk ogrzewaczy pokojowych na paliwo stałe.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16510-2-1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-1: Ogrzewacze pokojowe
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 16510-2-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13240:2008 - wersja polska
ICS 97.100.30