PN-Z-70053:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60645-1:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Aparaty i urządzenia elektryczne medyczne -- Audiometry pracujące prostym tonem -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Norma jest stosowana dla audiometrów: do badań diagnostycznych słuchu, do masowych badań okresowych z automatyczną zmianą częstotliwości i poziomu sygnału. Norma nie dotyczy audiometrów do audiometrii słownej i audiometrii wysokoczęstotliwościowej. Podano trzynaście definicji, oznaczenie, wymagania ogólne, 19 wymagań dotyczących częstotliwości, słyszalności, poziomu szumów, sygnału tonu i dźwięku, 3-dotyczące słuchawek, 10-dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, parametrów użytkowych, konstrukcji, cechowania oraz metody, które należy stosować w celu sprawdzenia tych wymagań w tym program badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-70053:1990 - wersja polska
Tytuł Aparaty i urządzenia elektryczne medyczne -- Audiometry pracujące prostym tonem -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 30-06-1990
Data wycofania 28-10-1998
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Zastępuje PN-Z-70050:1973 - wersja polska, PN-Z-70051:1976 - wersja polska
ICS 17.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 60645-1:1998 - wersja polska