PN-EN 60645-1:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60645-1:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Audiometry -- Audiometry tonowe

Zakres

Dokument jest pierwszym z serii arkuszy normy PN-EN 60645 o głównym tytule: Audiometry, i obejmuje wymagania dotyczące audiometrów tonowych. Podano w nim przede wszystkim wymagania związane ze stosowaniem audiometrów do określania za pomocą metod badań psychoakustycznych, progowych poziomów słyszenia w porównaniu z wzorcowym normalnym progowym poziomem

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60645-1:1998 - wersja polska
Tytuł Audiometry -- Audiometry tonowe
Data publikacji 28-10-1998
Data wycofania 15-06-2003
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60645-1:1994 [IDT]
Zastępuje PN-Z-70053:1990 - wersja polska, PN-Z-70051:1976 - wersja polska
ICS 17.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 60645-1:2003 - wersja angielska