PN-EN 15004-5:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 5: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 227 ea

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych, w odniesieniu do środka gaśniczego HFC 227ea. Dokument zawiera szczegóły dotyczące właściwości fizycznych, specyfikacji, użytkowania i aspektów bezpieczeństwa. Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 25 barów, 42 bary i 50 barów z azotem jako środkiem napędowym. Nie wyklucza to stosowania innych systemów.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15004-5:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 5: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 227 ea
Data publikacji 26-03-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15004-5:2020 [IDT], ISO 14520-9:2016 [MOD]
Zastępuje PN-EN 15004-5:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20