PN-EN 60645-1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60645-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Elektroakustyka -- Sprzęt audiologiczny -- Część 1: Audiometry tonowe

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące audiometrów, a w szczególności wymagania dotyczące audiometrów tonowych przeznaczonych do określania metodami psychoakustycznymi progowych poziomów słyszenia w porównaniu z wzorcowymi normalnymi poziomami progowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60645-1:2003 - wersja angielska
Tytuł Elektroakustyka -- Sprzęt audiologiczny -- Część 1: Audiometry tonowe
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 25-05-2004
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60645-1:2001 [IDT], IEC 60645-1:2001 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60645-1:1998 - wersja polska
ICS 17.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 60645-1:2004 - wersja polska