PN-Z-04433:2011 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie jodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

Zakres

Podano metodę polegającą na pochłonięciu jodu w roztworze jodku potasu z dodatkiem etanolu, wytworzeniu barwnego kompleksu jodu ze skrobią i pomiarze spektrofotometrycznym w świetle widzialnym. Najmniejsze stężenie jodu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,05 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04433:2011 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie jodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Data publikacji 12-09-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04185-02:1988 - wersja polska
ICS 13.040.30