PN-Z-04185-02:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04433:2011 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości jodu -- Oznaczanie jodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

Zakres

Ustalono metodę polegającą na absorpcji jodu z pobranej próbki powietrza w roztworze jodku potasowego, wytworzeniu kompleksu jodku ze skrobią i pomiarze absorbancji przy długości fali 590 nm. Metoda jest stosowana do oznaczania jodku w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, sposób przygotowywania odczynników i roztworów oraz sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04185-02:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości jodu -- Oznaczanie jodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Data publikacji 29-02-1988
Data wycofania 12-09-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04433:2011 - wersja polska