PN-Z-04368:2008 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji roztworem izopropanolu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 4-hydroksy-4-metylo-pentan-2-onu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 24 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04368:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 15-05-2008
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04084-02:1980 - wersja polska
ICS 13.040.30