PN-Z-04084-02:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04368:2008 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu dwuacetonowego -- Oznaczanie alkoholu dwuacetonowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Podano metodę polegającą na absorpcji par alkoholu dwuacetonowego w alkoholu izopropylowym i chromatografowaniu otrzymanego roztworu. Metodę stosuje się do oznaczania par alkoholu dwuacetonowego w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono sposób przygotowywania odczynników i roztworów do analizy, aparaturę i przyrządy, warunki pracy chromatografu i sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04084-02:1980 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu dwuacetonowego -- Oznaczanie alkoholu dwuacetonowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 08-09-1980
Data wycofania 15-05-2008
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04368:2008 - wersja polska